Informacje o zamówieniach: 577119997
Informacje o suplementach: 512083025
DrNatural.pl

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń lub napisz
sklep@drnatural.pl

Do darmowej wysyłki: 300,00 zł

Regulamin

UWAGA! Jeśli posiadasz problemy zdrowotne lub masz wątpliwości co do zastosowania któregoś z  Produktów, zasięgnij opinii lekarza przed jego użyciem.  Informacje zamieszczone na stronach sklepu nie zastępują konsultacji z lekarzem specjalistą.

§1 DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY –dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. SPRZEDAWCA/ WYSYŁAJĄCY  - Paweł Kiełek działający pod firmą DrNatural Paweł Kiełek, adres ul. Janiny Wengris 26, 10-765 Olsztyn,  NIP 7393889591, REGON 365588393
 3. KLIENT – usługobiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną,  posiadająca zdolność do dokonywania czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu  umowę sprzedaży
 4. SKLEP - sklep internetowy prowadzony pod adresem https://drnatural.pl/
 5. PRZEWOŹNIK - podmiot zajmujący się przewozem i dostarczeniem rzeczy, któremu wysyłający przekazuje: adres odbiorcy, wskazuje miejsce przeznaczenia, oznacza przesyłkę według rodzaju i ilości oraz sposobu opakowania, jak również wartości rzeczy szczególnie cennych.
 6. DOSTAWA ZAMÓWIENIA -  moment, w którym Sprzedawca przekazał Zamówienie Przewoźnikowi w celu dostarczenia go do Klienta
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
 8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie konta użytkownika
 10. KONTO – następstwo prawidłowego wypełniania formularza rejestracji. Oznaczone adresem e-mail oraz hasłem przez klienta.  Znajdują się tu informacje podane przez Klienta w trakcie wypełniania Formularzu Rejestracji takie jak:  imię, nazwisko, adres, telefon czy adres e-mail.
 11. HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji przy użyciu formularza rejestracji w Sklepie.
 12. PRODUKT – rzecz dostępna w Sklepie  będąca zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
 14. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – końcowy etap składania zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia. Po zapoznaniu się z regulaminem i użyciu przycisku „potwierdź zamówienie” Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin Strony oraz  obowiązek zapłaty za zamówienie.
 15. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, będący regulaminem Sklepu
 16. ZEWNĘTRZNY SYSTEM PŁATNICZY - Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357
 17. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://drnatural.pl/, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Paweł Kiełek działający pod firmą DrNatural Paweł Kiełek, adres ul. Janiny Wengris 26, 10-765 Olsztyn,  NIP 7393889591, REGON 365588393
 3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży z naszą firmą. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez Sklep, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.  
 5. Nasz sklep dołoży wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów, korzystających ze Sklepu. Zmiany nie dotyczą tych Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży.

§3 KONTAKT

1.      Adres przedsiębiorstwa: ul. Janiny Wengris 26, 10-765 Olsztyn,

2.      Adres magazynu: ul. Okrzei 25A, 10-266 Olsztyn,

3.      Adres poczty elektronicznej (e-mail):  sklep@drnatural.pl

4.      Numer telefonu: +48 577 119 997

5.      Konsument może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub korespondencji pocztowej.

§4 PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają należny w danym czasie podatek od towarów i usług VAT będąc cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich bieżących zmian.

2.    Ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy Zamówienia. Koszty Dostawy Zamówienia są doliczane jako oddzielna pozycja w „koszyku”.  Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.

3.    Klient ma do wyboru trzy formy płatności za zakupiony towar:

               a.                  za pobraniem (płatne przy odbiorze kurierowi);

               b.                  przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

36 1140 2004 0000 3002 7649 2492 prowadzony w Banku mBank.

               c.                  Przedpłata szybkim przelewem online Tpay.com

4.     Przy wyborze płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy umowa sprzedaży dochodzi do skutku pod warunkiem dokonania przedpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia (decyduje data uznania na rachunku bankowym Sklepu). Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, zaś przedmiot wystawiany jest ponownie na sprzedaż.

5.    Towary wysyłane są za pośrednictwem przedsiębiorstw kurierskich działających pod firmą DPD Polska oraz InPost.

6.    Wysokość opłat za koszty przesyłki skierowanej dla Klientów sklepu, jest stała i kształtuje się następująco:

 

·      Firma kurierska DPD Polska

a.    przesyłka pobraniowa - 14,99 zł

b.    przedpłata na konto sklepu - 11,99 zł

c.     Szybki przelew online Tpay.com – 11,99 zł

 

·      Firma kurierska InPost:

1.    Paczkomat

a.    przesyłka pobraniowa - 14,99 zł

b.    przedpłata na konto sklepu - 9,99 zł

c.     Szybki przelew online Tpay.com – 9,99 zł

2.    Kurier InPost

a.    przedpłata na konto sklepu - 11,99 zł

b.    Szybki przelew online Tpay.com – 11,99 zł

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.     Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez siedem dni w tygodniu, realizowane są natomiast w Dni Robocze w godzinach 10.00-16.30

2.    Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane od następnego dnia roboczego.

3.    Złożone przez Państwa zamówienia będą realizowane (przesyłka zostanie wysłana) w terminie do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy Przewoźnika.

4.    Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie Sklepu Formularza Zamówienia.

5.    Nieprawidłowo wypełnione Formularze Zamówienia nie będą rozpatrywane.

6.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Klienta w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

7.    Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej - w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia oraz zwrot ewentualnej przedpłaty.

8.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9.    W razie podjęcia przez Klienta decyzji o rezygnacji z zamówienia (w przypadku gdy Sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) cała kwota zostanie zwrócona Kupującemu (w przypadku przedpłaty) na wskazany rachunek bankowy albo przekazem pocztowym.

10. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta niezwłocznie po jego skompletowaniu, a w przypadku wybrania płatności przelewem po uznaniu ceny sprzedaży na rachunku bankowym Sklepu.

11. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu,  a w przypadku płatności szybkim przelewem online, o czas autoryzacji płatności przez Zewnętrzny System Płatniczy.

12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

13. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

14. Nie przechowujemy numerów nadań. W przypadku zaginięcia przesyłki, należy złożyć reklamację osobiście w najbliższym oddziale DPD Polska lub InPost, po upływie 14 dni roboczych od nadania przesyłki.

15. W przypadku odmowy przyjęcia paczki lub braku środków finansowych do uiszczenia (lub brak wyliczonej kwoty gdy kurier nie ma możliwości wydania tzw. reszty), o ile jest to paczka za pobraniem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty kolejnej dostawy we własnym zakresie zgodnie z cennikiem przedsiębiorstwa kurierskiego. Przedsiębiorstwo kurierskie w takich sytuacjach nie ma obowiązku ponownego dostarczania w ramach wliczonej pierwotnie opłaty.

16. Wybór wysyłki za pobraniem jako formy dostawy wraz z rozliczeniem oznacza świadomość klienta o przygotowaniu kwoty równej wartości zamówienia widocznej w potwierdzeniu. Klient jest zobowiązany do przygotowania dokładnej kwoty do zapłaty.

17. Sklep zastrzega sobie, w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

§6 DOWODY ZAKUPU

1.    Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu – paragon lub fakturę.

2.    Faktury VAT wystawiamy na wyraźne życzenie Klienta. Chcąc otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć taką opcję w ostatnim etapie składania zamówienia oraz podać wszystkie niezbędne dane w Formularzu Zamówienia.

§7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1.    Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.

2.    Aby anulować zamówienie należy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu lub wysłać wiadomość e-mail na adres poczty e-mail Sklepu.

3.    W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia – numer ID.

4.             4.   Nie można anulować zamówienia, gdy towar został już wysłany do Klienta

§8 WYMIANA

1.    Klient ma prawo wymienić kupiony towar w terminie do 10 dni  od zawarcia umowy. Chęć wymiany należy zgłosić (kontaktując się poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a towar odesłać w terminie 10 dni od dnia doręczenia przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

2.    Koszty przesyłki (w obie strony) w przypadku wymiany towaru ponosi Klient.

3.    Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów otwarcia, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie).

4.    Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia wymiany.

5.    Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

§8 REKLAMACJA I GWARANCJA

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

2.    Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Klienta w momencie wydania mu towaru przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz Przewoźnika.

3.    Po otrzymaniu towaru zaleca się sprawdzenie przez Klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności Przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru lub też innych nieprawidłowości towaru zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Klienta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

4.    Reklamacji towaru Klient dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej.

5.    W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości elektronicznej powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe Klienta składającego reklamację.

6.    Do reklamowanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu (paragon/fakturę VAT) lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

7.    Jeżeli produkt ma wadę, Klient może:

               a.                  żądać wymiany towaru na wolny od wad, albo

               b.                  żądać usunięcia wady, albo

               c.                   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

               d.                  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.    Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.    Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę

10. Klient nie może odstąpić od umowy, w trybie rękojmi albo gwarancji, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

11.    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

12.    W przypadku, gdy Klient realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru domaga się wymiany towaru lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Klienta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres: DrNatural Paweł Kiełek, ul. Janiny Wengris 26, 10-765 Olsztyn.

13.    Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni  od dnia jej złożenia.